Category Archives: צילום

עילית אזולאי – עצם הדברים| Ilit Azoulay -NO THING DIES

התערוכה של עילית אזולאי היא כישלון מפואר: תערוכה מעוצבת בקפידה, עבודות עתירות עלי זהב וארשת אינטלקטואלית שמותירה את הצופים מרוחקים ומנותקים מהעבודות . עצם הדברים מסתמכת, כך נכתב בטקסט הנלווה, על שלוש שנות מחקר אינטנסיבי של האמנית ואסיסטנטים באוסף המוזיאון … Continue reading

Posted in צילום | Comments Off

אדום על צהוב – מבחר מאוסף פרטי

אדום על צהוב היא תערוכה מפתיעה באיכותה. “מבחר מאוסף פרטי” הוא פעמים רבות שם צופן לתערוכה שנעשית כשמוזיאון מעונין בתרומה או השאלה ספציפית מאספן ובתמורה מעלה את ערכן של שורת יצירות אחרות על ידי הצגתן . גם תערוכות מאוספים ידועים, … Continue reading

Posted in ציור, צילום | Comments Off

מחוט ועד פסל

“מחוט ועד פסל”, תערוכה קבוצתית בגלריה גבעון, חורגת מהקונבנציה  של תערוכות קיץ למרות שהיא שומרת על הפורמט המוכר: תערוכה קבוצתית של אמני הגלריה הנפתחת בראשית הקיץ ומסתיימת בחגים. מדובר בתערוכה שהיא בבחינת  הצעה להמשך פיתוח, לשיכלול של המבט על היסטוריית … Continue reading

Posted in פיסול ומיצב, ציור, צילום | Comments Off

סמדר שפי, החלון, אומנות ישראלית, אמנות ישראלית, Smadar Sheffi, The Window, Israeli Art