אֶל-קַצְוֵי עַד, אֶל-אַחֲרִית יָם? Beat Nation: Art, Hip Hop and Aboriginal Culture

Please scroll down for English עתיד קרוב, קצת עבר, גם הוא קרוב , ממש לפני ש 2013 הופכת לתאריך בארכיון הזמן.  אֶל-קַצְוֵי עַד, אֶל-אַחֲרִית יָם?* , תערוכה שאני אוצרת בבית ביאליק תפתח ב 26 לדצמבר.מרגש לאצור במבנה שהוא סמל תרבות ומתגלה, ככל שההיכרות איתו מעמיקה, כמקום שקוי משמעות מתפתלים ומצטלבים בו לכל הכיוונים, ספירלת תכנים […]

Accessibility