Gili Lavy – La Mère Divine – גילי לביא

Please scroll down for English La Mère Divine עבודת הווידאו החדשה של גילי לביא היא כסיפור קצר, מלוטש,שנשאר פתוח כמו תהייה. אפשר לקרוא אותו כחיווי על אמנות ,על היות העיסוק בתבניות וצורה, אופן להתמודד עם העולם וגם נסיגה מסוימת ממנו לחיק בטוח של הימנעות ; היה מעניין לחשוב עליו גם כהתבוננות אפיקורסית ברליגיוזיות אבל לשם […]

Accessibility