Mixed Impressions ינאי קלנר I נרדין סרוג’י I נריה שוחט I מור רימר I שירן יצהרי I תמר בנאי

ממש ערב תערוכות הבוגרים של בתי הספר לאמנות (ואחרי התערוכה החלשה להביך  של בוגרי התואר השני בבצלאל) מוצגת בשער 3 בחיפה תערוכה של אמנים צעירים שבגרו בשנים האחרונות וחלקם עדיין לומדים. יש לה את ההרגשה של רעננות וחיפוש וחוסר יומרה, המרכיבים שחסר ולעיתים קרובות בתערוכות בוגרים של השנים האחרונות . המקום עצמו, היבריד של גלריה, […]

מאז נשימת הזמן הקדמון – אירית חמו, גסטון צבי איצקוביץ, שרון אתגר|Since the Breath of Primeval Time Irit Hemmo, Gaston Zvi Ickowicz, Sharon Etgar

את התערוכה מאז נשימת הזמן הקדמון אפשר לתאר במונחי אטיוד מוסיקלי, מחשבה על היבט מסוים ההופך ליצירה בפני עצמה.  קארין שבתאי מציגה עבודות של  אירית חמו, גסטון צבי איצקוביץ ושרון אתגר שהמשותף להן הוא יצירת הדימויים הטעונים היסטורית:  לעיתים במובן התיעודי כמו בצילום של איצקוביץ של ציורי סלע חרוטים מהנגב או המטאפורי  כמו בעבודות האבק […]

Accessibility