דיוקן חלקי – פרגמנטציה של זהות | Partial Portrait: Fragmented Identities

דיוקן חלקי – פרגמנטציה של זהות  נסגרה בבית האמנים בירושלים בסוף ינואר. דרך עבודות של מיכל היימן, ירון לפיד אסף שחם וארם גרשוני עלו נושאים שמעסיקים אותי לאורך שנים: היסטורית הכוונה למודרניזם מוקדם בדגש התקופה שבין מלחמות העולם, בעיקר במרכז אירופה. מדובר במניפת עשייה  אינטלקטואלית ואמנותית  שהשפעתה על ההווה עצומה. התערוכה , על עבודות הוידיאו […]

Accessibility