Monthly Archives: November 2018

תיאסטס / מחזה מאת סנקה

0 תיאסטס / מחזה מאת סנקה יוצרים: דורון תבורי, נעמי יואלי, יוסי מר-חיים, דנה יואלי ונדב ברנע המחזה “תִיאֶסְטֶס” , טרגדיה מאת סנקה , מועלת בחלל הקטנטן ברחוב השומר בתל אביב. זו התרחשות מרתקת, תיאטרלית וחזותית מצמיתה קשה ובכל זאת … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on תיאסטס / מחזה מאת סנקה

בין זומו לתרבות

0 בשבוע שעבר ביקרתי בעפולה , בתערוכה “אגדה מקומית” שנערכת במסגרת פעילות של תנועת “תרבות”. ימים אחדים אחר כך נסעתי , בשישי בצהרים, לפתיחת “זומו” ,המוזיאון הנייד שתחנתו  השנייה היא בערד (הראשונה הייתה בירוחם לפני כשנה).  הפער בין שתי הפעילויות … Continue reading

Posted in אירועים | Comments Off on בין זומו לתרבות

תמר גטר – סאקרום,  עָצֶה | Tamar Getter – Sacrum (Tailbone)

0 תמר גטר מציגה תערוכה מצוינת שבנקודה מסוימת, קריטית, מביסה את עצמה. גטר יצרה מבנה רעיוני יפה ומורכב בארבע עבודות. את העבודה המרכזית, גרסה שלה לקנטאורמכיה, (מלחמת הלפיתים והקנטאורים המיתית ) בה דימוי וטקסט שקולים זה לזה היא מסכמת באמירה פוליטית על המצב … Continue reading

Posted in וידיאו, ציור, צילום | Comments Off on תמר גטר – סאקרום,  עָצֶה | Tamar Getter – Sacrum (Tailbone)

סמדר שפי, החלון, אומנות ישראלית, אמנות ישראלית, Smadar Sheffi, The Window, Israeli Art