Monthly Archives: November 2018

תיאסטס / מחזה מאת סנקה

תיאסטס / מחזה מאת סנקה יוצרים: דורון תבורי, נעמי יואלי, יוסי מר-חיים, דנה יואלי ונדב ברנע המחזה “תִיאֶסְטֶס” , טרגדיה מאת סנקה , מועלת בחלל הקטנטן ברחוב השומר בתל אביב. זו התרחשות מרתקת, תיאטרלית וחזותית מצמיתה קשה ובכל זאת לעיתים, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on תיאסטס / מחזה מאת סנקה

בין זומו לתרבות

בשבוע שעבר ביקרתי בעפולה , בתערוכה “אגדה מקומית” שנערכת במסגרת פעילות של תנועת “תרבות”. ימים אחדים אחר כך נסעתי , בשישי בצהרים, לפתיחת “זומו” ,המוזיאון הנייד שתחנתו  השנייה היא בערד (הראשונה הייתה בירוחם לפני כשנה).  הפער בין שתי הפעילויות הללו, … Continue reading

Posted in אירועים | Comments Off on בין זומו לתרבות

תמר גטר – סאקרום,  עָצֶה | Tamar Getter – Sacrum (Tailbone)

תמר גטר מציגה תערוכה מצוינת שבנקודה מסוימת, קריטית, מביסה את עצמה. גטר יצרה מבנה רעיוני יפה ומורכב בארבע עבודות. את העבודה המרכזית, גרסה שלה לקנטאורמכיה, (מלחמת הלפיתים והקנטאורים המיתית ) בה דימוי וטקסט שקולים זה לזה היא מסכמת באמירה פוליטית על המצב הנורא … Continue reading

Posted in וידיאו, ציור, צילום | Comments Off on תמר גטר – סאקרום,  עָצֶה | Tamar Getter – Sacrum (Tailbone)

סמדר שפי, החלון, אומנות ישראלית, אמנות ישראלית, Smadar Sheffi, The Window, Israeli Art