Monthly Archives: September 2019

היבשת השביעית – הביאנלה ה 16 באיסטנבול

0 הביאנלה ה 16 באיסטנבול היא תערוכה מהודקת, ברורה ומרתקת . כותרתה, “היבשת השביעית” הכינוי שניתן לשבעה מיליון טון הפלסטיק המשיטים באוקיאנוסים ממקמת אתה בדיון אקולוגיה – חברה – פוליטיקה שהופך, ככל ששינויי האקלים ניכרים יותר, למגדיר המרכזי של קוי … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on היבשת השביעית – הביאנלה ה 16 באיסטנבול

“דברים שאנחנו זוכרים” ב CACR המרכז לאמנות עכשווית ,רמלה

0 דברים שאנחנו זוכרים  דגנית בן אדמון | מתי אלמליח תערוכת הפתיחה של CACR, המרכז החדש לאמנות עכשווית, רמלה. דגנית בן אדמון ומתי אלמליח עוסקים באופן בו העבר ארוג בהווה, בהצטלבויות של תחושות והתרחשויות של עבר והווה. שניהם מתבוננים באדוות … Continue reading

Posted in Uncategorized, Video, וידיאו, פיסול ומיצב, צילום | Comments Off on “דברים שאנחנו זוכרים” ב CACR המרכז לאמנות עכשווית ,רמלה

סמדר שפי, החלון, אומנות ישראלית, אמנות ישראלית, Smadar Sheffi, The Window, Israeli Art