אסנת בן דב – בשבח הנוגה של הצללים

אוצר: אריה ברקוביץ

פתיחה: יום חמישי, 19 דצמבר 2019, בשעה 19:30

בית האמנים ע”ש זריצקי ,תל אביב, אלחריזי 9

ב-ה 13:00-10:00, 19:00-17:00 ו’ 13:00-10:00 ש’ 14:00-11:00

בסדרת הצילומים המוצגת בבית האמנים בתל אביב, אסנת בן דב מתמקדת בדיאלוג ארוך טווח שנוצר בין אובייקט והאור הטבעי שמוטל עליו. אסנת מתכתבת עם עולם האמנות הקלאסי, טבע דומם, ותפנים דרך הסביבה האישית הקרובה שלה, אותם היא מגלה לצופה דרך נקודת מבט אישית וייחודית.  עבודותיה מצולמות באור טבעי והתבוננות עקבית אחריו עד שאובייקט מגלה את סודותיו הצפונים ומקבל את הקומפוזיציה והארה הנכונים לתפיסת עולמה של האמנית. בסקרנות , התמדה ותשומת לב, אסנת מנסה לתרגם את מפגשי האור והצל עם האובייקט המצולם לכדי הוויה מיסטית. נדמה שבאוויר שוררת דממה שדורשת קשב ותשומת לב המבקשים לחדד את תחושות המתבונן. אף שברור לנו כי אין זה אלא אור וצל הרושם שהתמונות מעבירות הוא של דימויים בעלי אישיות עצמאית שיצאו מהקונטקסט המוכר והפכו לחוויה אסתטית ומושגית.

(מודעה)

Accessibility