פרס גלריה בארי יושק השנה לראשונה ביריד צבע טרי

צוות האוצרות בגלריה בארי ד”ר זיוה ילין וסופי ברזון מקאי  יבחרו טרם פתיחת היריד לציבור אמן.ית אחד.ת מתוך כלל האמניות והאמנים המציגים השנה בחממת האמנים העצמאיים, ויעניקו לזוכה את פרס גלריה בארי.

הפרס כולל: תערוכת יחיד בגלריה במהלך שנת 2022, מימון הוצאות הפקת התערוכה והפקת קטלוג/ספר אמנ.ית שילווה את התערוכה. הקטלוג יופק בשיתוף עם דפוס בארי ובספונסרשיפ של בית הדפוס. חפשו את המדבקה ליד שם האמנ.ית הזוכה ביריד!

Accessibility