קצוות זיכרון

פבל וולברג

אוצרת: שלי ליבוביץ קלאורה

פתיחה: יום חמישי,   19 מאי, 2022, בשעה 19:30

בית האמנים ע”ש זריצקי ,תל אביב, אלחריזי 9

ב-ה 13:00-10:00, 19:00-17:00 ו’ 13:00-10:00 ש’ 14:00-11:00

בתערוכה  קצוות זיכרון, פבל וולברג מדריך את הצופה אל מרחבי הארכיון המשפחתי. האמן, יוצא למסע חקר בעקבות חוויות חייהן של אימו וסבתו כפי שהן ניבטות מן התצלומים שהותירו אחריהן. אלה כוללים הישרדות מן המצור שהטילה גרמניה הנאצית על לנינגרד בעת מלחמת העולם השנייה (1944-1941). המעבר של וולברג מעיסוק רב-שנים בביטויי כוח לאומיים-איקוניים ושברם, אל עבר עיסוק בכוחות הישרדותיים והסתגלותיים, מהווה פעולה במרחב התרבותי-חברתי. וולברג מפרק את דמות האם הגדולה המיתולוגית לפרגמנטים באמצעות ביוגרפיית ההגירה המשפחתית שלו. עבודתו החזותית בתערוכה זו הכוללת ציור על בסיס תצלום, קולאז’ים וציאנוטייפים, לצד צילום ישיר, היא ניסיון לחשוף את הדמויות היחידאיות שהיו לצידו והקשיים המרובים בהם עמדו במטרה לפרק את הנרטיב הקולקטיבי ולתת פנים לזהות הפרטיקולרית.

Accessibility