שמעון פינטו – חותם בחותם

ליווי אוצרותי: טלי תמיר

פתיחה: יום חמישי, 26 ינואר 2023, בשעה 19:30

בית האמנים ע”ש זריצקי ,תל אביב, אלחריזי 9

ב-ה 13:00-10:00, 19:00-17:00 ו’ 13:00-10:00 ש’ 14:00-11:00

מדרש צייר.

גמרא – מסכת עבודה זרה, לא’, עמוד א׳ .

עוסקת ב”חותם בחותם” כהכשר הילכתי על מוצר.

לדוגמא יין נכנס לכלי (בקבוק) נחתם בפקק וזה נחתם בעוד חותם ניילון או שעווה שעליו-שנה יצור והכשרו.

זו תנועת המסחר בשדה.

ציור כמוהו כ-יין או בשר,מונח על מדיום בד דיקט וכ”ו. עליו ישרטט הצייר צורה כתם קו ובסיום:נחתם בשם הצייר ושנה.

לא איש דברים אנוכי איש של דימויים אנוכי.

כנות חסרת רחמים הם הכלים באמצעותם נחצבת צורת התבדלותו של היוצר. אוטונומיה זו מאכלסת בתוכה הפכים. היא יוצאת מפרטיקולרי אל הכללי והאוניברסלי ושואפת איליו כמלאכת רפוי חברתי.

ובה בעת נבדלת ומתבדלת בחוק ׳הכלים השלובים׳ -קיסרי האמנות ופשוטי האמנות.

דחיות בעולם מקומו, ואין מקומו בדחיות בעולם.

נסתר ברסיסי עפר חציבתו פושט ולובש בגדיו באלוהי אברהם (אופק), באלוהי יצחק (דנציגר), ואלוהי יעקב (דורצין), עת קדומים עת עכשווים.

זה הוא ילד של אף אחד עטוף געגוע לאחדותו של האחד בצורתו היחידה של כל אחד.

“דע שיש חותם ויש חותם בתוך חותם” (ליקוטי מוהרן תורה כב.)

Seal in the seal – Shimon Pinto. Midrash Painter.

Tract “Idol Worship” of the Babylonian Talmud, Page 1. deals with the concept of “seal in the seal” as a Halachic proof a product is kosher.

For example, wine is poured into a vessel (bottle) and is sealed with a cork. Then it is sealed with another seal – nylon seal or wax – upon which the place and time the wine was produced are noted. This is the movement of trade in a field.

A painting is like wine or meat, placed on a plywood medium, etc.  On it the painter will draw a line, a stain.

And at the end, it is signed by the name of the painter and a year.

I’m not a man of words. I’m a man of images. Merciless honesty is the tool by which a creator’s differentiation is carved.

This autonomy inhabits opposites within it. It departs from the particular to the general and the universal and aspires to it as a work of social healing.  At the same time, the law of the “intertwined tools” – the emperors of art and the simple people of art – is distinguished and differentiated.

Rejections in the world are his place, and there is no place in rejections in the world. Hidden in fragments of dirt his quarrying strip and wearing his clothes in the God of Abraham (Ofek), in the God of Isaac (Danziger), and in the God of Jacob (Dorcin), in ancient times of the present. This is the child of no one wrapped in longing for the unity of the One in the only form of each one. “Know that there is a seal and there is a seal within a seal” (Likutei Mohran Torah 22.)

Solo exhibition, Shimon Pinto. Artists’ House Tel Aviv. January 2023.

Accessibility