ואין הקול נשמע

תגית כלימור

אוצר: אריה ברקוביץ

פתיחה: יום חמישי, 23 מרץ 2023, בשעה 19:30

בית האמנים ע”ש זריצקי ,תל אביב, אלחריזי 9

ב-ה 13:00-10:00, 19:00-17:00 ו’ 13:00-10:00 ש’ 14:00-11:00

 תערוכתה של תגית כלימור ‘ואין הקול נשמע’ עוסקת בכובד השפעת האדם על כדור הארץ ובמשמעויותיו ההרסניות למערכות אקולוגיות ובאופן ישיר גם ליוצריו – בני האדם.

בחלל הגלריה נפרס מיצב, המתאר יער דמיוני, שרוף וכאוטי לאחר אסון אקולוגי. היער החרוך מציב את המתבוננים בתוך מרחב מתעתע, שמאזכר בו זמנית תמונת חורש טבעי יחד עם חומריות מטעה של עולם מלאכותי. באמצעות השפה הוויזואלית המקורית, תגית מעבירה אותנו למרחב אפוקליפטי בו ההצבה הנקייה מחזקת את האסתטיקה של ההרס, מדגישה את האין אונים של תוצאות האסון ומחדדת את כוחניות האדם.

התערוכה מחברת אותנו אל עמדתה הביקורתית של תגית על מקומנו בעולם דרך תחושת הכיליון, האין אונים והדממה שליוו אותה בשטחי אסון השריפה בהרי ירושלים ב-2021. באמצעים חזותיים מועבר מסר פסימי על עולם המכחיד עצמו לדעת.

בתערוכת יחיד זו ניכרת גישתה הסביבתית של תגית הנוכחת בעבודותיה: במיצבים, בפסלים ובצילומים, המציבות את הצופה מול מורכבות יחסי הכוחות בין האדם, המכלה את סביבתו, לבין השפעת פעולותיו הבלתי הפיכות על עתידנו.

Accessibility