יעקב קאופמן חתכים

אוצרת:  עדי המר יעקבי

פתיחה: יום חמישי, 29 יוני 2023, בשעה 19:30

בית האמנים ע”ש זריצקי ,תל אביב, אלחריזי 9

ב-ה 13:00-10:00, 19:00-17:00 ו’ 13:00-10:00 ש’ 14:00-11:00

  

פיסת חומר מחוברת לפיסת חומר, עבה ודקה, גסה ועדינה, חדשה ומשומשת, משולשת או מרובעת. הן מאוגדות יחד לכדי ספק חומר חדש-ישן שמיוצר בתוך למידה מתמשכת של הדיקט (עץ הלבוד( כחומר גלם, סודותיו ויכולותיו. מופע השיא של החומר הוא ברגע החיתוך וההשתקפות, רגע ייחודי בזמן של אקראיות ממושטרת, שמקובע, ממוסגר והופך להיות הדבר עצמו, הארטיפקט כולו. החומר מספר במופעו את הסיפור מכמה נקודות מבט בו זמנית ומאפשר בחירה ולמידה.

חיתוכי החומר מייצגים שלב מאוד קצר אך משמעותי, בתהליך העבודה של יעקב קאופמן, מעצב-חוקר שמחפש בסדרה זו את החידוש בתוך החזרתיות, את גבולות הגילוי ואת פוטנציאל החומר שטרם התממש. בדומה לסדרות אחרות שלו קאופמן מאתגר תכונות הדיקט המלאכותי והלא נחשק, ובוחן אם יכול לאלץ אותו להיות משהו אחר. כך מנסה לצפות מראש את התוצאה ולצמצם את הסיכוי לשיבושים והפתעות. התערוכה מציגה 15 אובייקטים המהווים המשך של מחקר חומרי-פילוסופי בדיקטים, אשר החל בביקוע כמעט אינטואיטיבי של שאריות עץ לבוד, ותמציתו הוצג בתערוכה “מבוקעים” שהתקיימה בבית בנימיני בינואר 2022. ב”מבוקעים” השאיר קאופמן לחומר אפשרות להפתיע, להיות שותף פעיל בתהליך הביקוע, תוך שכל ביקוע מגלה את סימני החיים שבתוך שכבות החומר וחושף לא רק את קרביו אלא גם סימטריית מראה מהפנטת. בתערוכה זו, נוקט קאופמן בגישה אחרת, המבוססת על הלמידה מהסדרה הקודמת ובמקום לבקע את הדיקטים ולקרוע את שכבות החומר, הוא מייצר מראש חומר לחיתוך ששכבותיו מתוכננות היטב ומתמקמות לקראת מופע ההשתקפות. ב”חתכים” חוזר קאופמן “הביתה” – וממיר את הביקוע האקספרסיבי לחיתוך מסור מדויק ולמעשה שב לעבודה המונעת על ידי ערכים טכניים ולתכנון מודע ומבוקר המאפיין דרכי חשיבתם ועבודתם של מעצבים. תכנון החומר והתוצרים מאפשרים התחקות אחר שלבי העבודה של קאופמן ולמידה דרך החזותי בלבד, ללא מילים.

אוצרת: עדי המר יעקבי

Accessibility