שון אקסלרוד –   2019 – 2023

אוצר:   אריה ברקוביץ

 

פתיחה: יום חמישי, 29 יוני 2023, בשעה 19:30

בית האמנים ע”ש זריצקי ,תל אביב, אלחריזי 9

ב-ה 13:00-10:00, 19:00-17:00 ו’ 13:00-10:00 ש’ 14:00-11:00

 

כצורף וכפסל אקסלרוד רואה בתכשיטים שהוא יוצר ענף בפיסול. לדבריו העבודות בתערוכה מהוות

הזדמנות לשיחה דרך צורה, צבע, סמלים מטאפורות וחומריות. ענף שהאדם הוא מרחב התצוגה

המקיים דיאלוג פיזי, רגשי ואינטלקטואלי עם התכשיט. זו הזדמנות לשיחה דרך צורה, צבע, סמלים,

מטאפורות וחומריות.

בתערוכה הנוכחית שון אקסלרוד בוחן את היחסים בין יצירת אובייקט פיסולי לטקסיות שבענידת

תכשיט על הגוף.

Accessibility