Category Archives: Uncategorized

סלון וחדר חושך – אסף הינדן

+1 מרבית החפצים המוצגים במרכז הם מעין אביזרי במה, עזרים לסיפור. מרכז המורשת מציע אלטרנטיבה לדגם של ארכיון המבקש להיאחז בפרטי מציאות. זהו זיכרון שיש בו ממד של ערפול או טשטוש הנלווים להיזכרות, ובמיוחד ככל שנוקף הזמן. הדימויים, ספק מרוקנים, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on סלון וחדר חושך – אסף הינדן

Barak Ravitz, Curtain Call – השתחוויה, ברק רביץ

+2 English follows Hebrew ב”השתחוויה”, תערוכתו החדשה בגלריה דביר, ברק רביץ  יצר תחושה של שיבוש ופיתוי, היגיון מופרך, פנטזיה, אלגנטיות וגם סוג של הומור דק, עם חיוך מתחטא.                          … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Barak Ravitz, Curtain Call – השתחוויה, ברק רביץ

העבר אינו מפסיק להשתנות // מרב שין בן-אלון : The past does not stop changing // Merav Shinn Ben-Alon

+3 English follows Hebrew העבר אינו מפסיק להשתנות // מרב שין בן-אלון תרגום של חוסר שקט למקצב תלייה, עבודות  שנדמות לרגעים כאילו נחשפו תחת  שכבה שהסתירה אותם  לצד  ציורים   שנוכחותם חריפה הופכים את המיצב הציורי  “העבר אינו מפסיק להשתנות” של … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on העבר אינו מפסיק להשתנות // מרב שין בן-אלון : The past does not stop changing // Merav Shinn Ben-Alon

סמדר שפי, החלון, אומנות ישראלית, אמנות ישראלית, Smadar Sheffi, The Window, Israeli Art