פיליפ פסקוואה Re:Life – גלריה זימאק

פיליפ פסקוואה Re:Life  – גלריה זימאק  שלושה דיוקנאות הענק בתערוכתו של פיליפ פסקוואה (1965) הן עבודות מרשימות. הם מה שהופך את התערוכה מתערוכה של אמנות מופקת, מעוצבת ומשווקת היטב, שמתקיימת כמעגל נושק ולעיתים חופף למה שאכנה (בהעדר מושג טוב יותר) זרם מרכזי גבוהה לתערוכה שיש בה עוצמה ואפילו התרגשות.        הפער בין הדיוקנאות לבין מרבית […]

Accessibility