מיכל שמיר – יחיד +

ערפול ותחושה של  נזילות מאפיינות את “יחיד +” תערוכתה של מיכל שמיר בגלריה שלוש. עם מאווררים שנראים כמו מלאכים שנפלו וספרים עטופי מאסקינגטייפ ב”תולעת ספרים ” (הקפה וחנות הספרים ) שמיר מספרת סיפורים על מטאמורפוזות        חלקה המרכזי של התערוכה מוצג בקומה הראשונה של הגלריה. אלו מיצבים נפרדים המוצגים בסמיכות שווצרים יחד תחושה […]

Accessibility