Alina Szapocznikow ,Yasmeen Godder, “The Eliahou Haggadah”

Please scroll down for English אלינה שפוצ’ניקוב עקבות גוף ב 1966, בספרו דיאלקטיקה שלילית חזר בו, או לפחות סייג, תאודור אדורנו את אמירתו המפורסמת “לכתוב שירה אחרי אושוויץ זו ברבריות”,אמירה שנאמרה ב 1949, כשתבערת המלחמה עוד העלתה עשן באירופה. שבע עשרה שנה אחרי, כתב שלסבל זכות להבעה כשם שאדם מעונה זועק . “Perennial suffering has […]

Pendant Letters – Dor Guez | Michal Rovner -Current

Please scroll down for English זהות, הגירה, מזרח ומערב, היחס לקהילות ארצות ערב בשנות המדינה המוקדמות – כל אלו הם הנושאים שסביבם נסבה “אותיות תלויות”, תערוכתו של דור גז. נושאים אלו מצויים היום בלב הדיון בתחומי התרבות העולמית בכלל וענין הקהילות מארצות ערב במוקד השיח הציבורי-ישראלי בפרט. כוחה של התערוכה בכך שלצד היותה תיעודית, מסמך […]

שי שאול– ENLIGHTENMENT (Gas stations)-SHAI SAUL

Please scroll down for English  דימויים של שמונה תחנות דלק, ללא נוכחות אנושית, כמעט ללא מכוניות:הם מבליעים מימדים פוליטיים בהתייחסות לדרכים וגבולות, מימדים כלכלים ,סביבתיים ותרבותיים.Enlightenment, כותרת הסדרה מפנה לתקוות עידן ההארה, לחברה רציונאלית שוחרת טוב.הדימויים של שי שאול, מלוטשים לאיכות צילום והדפסה ללא דופי, מעמידים צופים סימני שאלה מרהיבים, מחשבות ותהיות על הבטחות, על אשליות […]

Accessibility