All the World’s Futures – התערוכה הבינלאומית, החלק השני בביתן המרכזי בג’רדיני

החלק השני של התערוכה הבינלאומית All the World’s Futures שאצר אקיי אנווזר ומוצגת בביתן המרכזי בג’רדיני מצוינת. אם בארסנלה יש תחושה של קצוות פרומים מבחינה רעיונית וכמה התפשרויות בעניין האיכות , הרי החלק הזה של התערוכה מגובש ומרשים. אנווזר מציע לנו לחזור ולהרהר על הדרך בה צועד העולם , ואפשר לחשוב על כך כהצטרפות לקולות […]

Accessibility