Monthly Archives: August 2015

מקום זה|This Place

0 מקום זה היא תערוכה מפתיעה. קווי המסגרת שלה – שנים עשר צלמים בינלאומיים שבאו לצלם בישראל ובשטחים הכבושים יצרו, אצלי, ציפיות נמוכות ביותר. בעבר תערוכות שהתבססו על המודל של אמנים, בהם מצוינים, המגיעים לזמן קצוב ומציגים את תובנותיהם אודות … Continue reading

Posted in צילום | Comments Off on מקום זה|This Place

Without a Trace |נעלמים

0 נעלמים היא תערוכה מענינת ואלגנטית המרמזת לאפשרויות הנרחבות הצפונות בהתבוננות בהעלמות הנעשית כמשאלה או ככורח. מדובר באופציה הפוכה מגמה ההולכת וגוברת של נראות: צילומי אבטחה ואינספור צילומים עצמיים המופצים מיידית בכל הרשתות הדיגיטליות, צפייה בלתי מופרעת בחיים של אחרים … Continue reading

Posted in וידיאו, פיסול ומיצב, צילום | Comments Off on Without a Trace |נעלמים

סמדר שפי, החלון, אומנות ישראלית, אמנות ישראלית, Smadar Sheffi, The Window, Israeli Art