ונתתי את הארץ שממה: שלומי ללוש | אמיר תומשוב

 התכוונות רחבה יש בתערוכה הקטנה של שלומי ללוש ואמיר תומשוב בגלריה אלפרד. שני האמנים שחיים, כך נכתב בטקסט המלווה , בעמק יזרעאל בעפולה  מנהלים דיון על מודרניזם וחלומות תוך תהיה על העכשווי. תומשוב יוצר פסלים אדריכליים , מעין אדריכלות  פיקטיבית שמעלה על הדעת את הקונסטרוקטיביזם הרוסי ׁבמיוחד טאטלין (“המונומנט לאינטרנציונל השלישי” מ )1920  או העבודות […]

Accessibility