מחשבות על ציורי המאזנים של דנה זלצמן |Reflections on Dana Zaltzman’s paintings of scales

  דנה זלצמן מנציחה רסיסים של זמן, שברירים בהם המודעות לחולף מתחדדת כמעט לכדי חרדה. לפרטי פרטים היא מציירת מאזניים בהם נשקלים למרבה האבסורד נוצות, פרחי סביון, או שקית נייר  כאשר על הכף השניה משקולות מתכת. האיקונוגרפיה של מאזניים כמאזני צדק נטועה באמנות מיצרית, בספר המתים שם נשקל ליבם של נפטרים על מאזנים ואם קל […]

Accessibility