על קבוצת הדפסים של אלימה מעיזבון ברטה אורדנג|Prints by Alima 1969-1972 from the Estate of Bertha Urdang

עזים. הצבעים בהדפסים של אלימה חזקים, נקיים, בלתי מתפשרים. הם משטחים המונחים זה ליד זה כמו הצהרה, סדורים כמו שיר בשורות קצרות וקצובות שנדמה שלא יכלו להיות אחרת.הדפס באדום, כחול וורוד (1970) הוא מסע בין הסדור לכאוטי . אלימה הפגישה כחול ואדום, שני צבעי יסוד ליד ורוד מתוק, וקוים (כמעט) ישרים ליד קרעים. דבר אינו […]

Accessibility