הלילה הוא עירומי – ביאנקה אשל-גרשוני The Night is My Nudity- Bianca Eshel Gershuni

פקעת מורכבויות: התערוכה של ביאנקה אשל גרשוני מאירה שינויים ואופציה לשינויים בקריאת אמנות ישראלית. את עיקר התערוכה מהווה מיקבץ עבודות מאמצע שנות ה 80 של המאה הקודמת. המחשבה על כך שדומות להן הוצגו במוזיאון תל אביב  1985 , שנה לפני ” דלות החומר כאיכות באמנות הישראלית” (שתי התערוכות באצירת שרה ברייטברג-סמל)  מרתקת : אשל גרשוני […]

Accessibility