דברי חפץ / תמר לצמן|Belonging / Tamar Latzman

בסוף הביקור ב”דברי חפץ”, בקומה העליונה של המרכז לאמנות דיגיטלית , ירדתי לקומה הראשונה לוודא שאין המשך נסתר. ליתר ביטחון גם שאלתי . התחושה של התחלה בלבד,  אינה באה על פתרונה. לצמן עוסקת במשלחת של אנ-סקי שיצא (יחד עם המלחין יואל אנגל ותלמידי “האקדמיה היהודית” בפטרבורג, בהם שמואל שרירא, שלמה יודובין, ונוספים) לתחום המושב באימפריה […]

Accessibility