כריסטיאן בולטנסקי “ימי חיים”| Christian Boltanski Lifetime

תערוכתו של כריסטיאן בולטנסקי “ימי חיים” מעלה על הדעת סימפוניה גדולה, מתוזמרת היטב, מקצועית לעילא. יש בה חלקים מרגשים (ואחד או שניים שניתן היה לוותר עליהם כליל או לצמצם) והיא עולה בהרבה על סך חלקיה. בולטנסקי הוא אמן מורכב ועתיר ניגודים. מעבודתו  נעדר פחד מפאתוס או מקיטש, ואת המסרים שהוא מבקש להעביר הוא אינו ממסך. […]

Accessibility