כרם נאטור | גוף בעקבות רוח| Body Following Spirit | Karam Natour

כרם נאטור מציע גאוגרפיה, מיתולוגיות וקוסמולוגיות חלופיות לאלו שנתפסות ככמעט בלבדיות בזרם המרכזי של האמנות הישראלית. הוא משתמש באיקונוגרפיה נוצרית בחופשיות של מי שעבורו היא שפת אם, לא נושא שנלמד בשיעורי תולדות אמנות או נצרות. הוא משתמש בדמויות קדושים, בסמלי שליחי ישו  כמו השור והנשר ודרך  ובוחן את מקומו של המערך הרעיוני שנוכח בכנסיות ומבנים […]

Accessibility