Spirits – Daniel Kiczales רוחות- דניאל קיצ׳לס

For English click here. רבין ב”בית התה” “רוחות” העבודה של דניאל קיצ׳לס  מושמעת מרמקול הניצב במבנה “בית התה”  בגינת בית הנסן בירושלים. זהו  תיזמור לקטעי ראיון שנתן יצחק רבין בשנת 1994, שנה לפני הירצחו, לצ’רלי רוז ( אז מהמנחים הפופולריים בטלוויזיה האמריקאית)  ולמקהלת גברים. עבודות סאונד, כך גם זו של קיצ׳לס, מחדדות את תחושת ההווה […]

Accessibility