אסכולת ירושלים, רוח אבן | Jerusalem School, The Spirit Stone

For English Click here קסמה של “רוח אבן” צפון בהתבוננות הרוחבית בתקופה היסטורית לכאורה מוכרת ועדיין מפתיעה, תקופה שככל היסטוריה, הקריאה שלה משתנה בהתאם לסולם הערכים,  נקודת המוצא של הקורא.ת. התערוכה, באצירת טל קובו מציגה אמנות עברית בירושלים עד לשנות החמישים של המאה ה־20 כשנקודת המוצא היא שראשית האמנות הזו ב”בצלאל – בית מדרש לאמנות […]

Accessibility