קו. מחשבה. קו.

קיר אמן – אופירה שפיץ

אוצרת: ורה פלפול

בית האמנים, רחוב  גבעתי 17, ראשון לציון

פתיחה: מוצאי שבת 5.2.2022, בשעה 19:00

שעות פתיחה: א’,ד’, ו’ 10:00-12:00 ב’,ג’, ה’, 10:00-13:00

ב’, ד’ 17:30-19:00 שבת 11:00-13:00

המחשבה שהובילה אותנו בתחילת העבודה על פרויקט זה, הייתה חופש מהחלטות ובחירת עבודות כמעט עד רגע התלייה. קיר האמן בבית האמנים בראשון לציון, הוא ניסיון לזקק בחלל עצמו את תהליך העבודה המתמשך בסטודיו והדיאלוגים שהציפו כיווני וקווי מחשבה, ניסיונות בחומרים מוכרים וחדשים, לבטים, הצלחות וכישלונות שמכל אחד מהם נמתחו מסקנות, וניסיונות נוספים.

אופירה עוסקת מזה מספר שנים בייצוגים גיאוגרפיים הנוגעים בטריטוריה, גבולות, טופוגרפיה, כמו גם לדימויי טבע ולזיכרון.
עבודות המיפוי עשויות על גבי מצעים דו-ממדיים וגם גולשות לאובייקטים ומייצבים בחלל. הקו הרישומי בעל פנים רבות – פעמים הוא משובש ושבור ופעמים, מחוות הקו רציפות, מפותלות ומסתלסלות כמו סימנים מוסיקליים על גבי דפי תווים. התחביר הרישומי יוצר שפה קרטוגרפית מדומיינת שלעיתים מתרקם ממנו מעין סבך ומרחב אורגני צמחי, בעל עומס דימויי ועושר טקסטוראלי.

קווים ורישום המחברים מחשבה, מבט, היטל, לכדי שלם פרגמנטרי, תוך ניסיון לצור בתוך הריבוי והכאוס הגיון ושפה.

צילום: דוריאן גוטליב

נעילה 26.2.2022

Accessibility