Shula Keshet “For the glory of the State of Israel”| “שולה קשת “לתפארת מדינת ישראל

Please scroll down for English לתפארת מדינת ישראל תערוכתה של שולה קשת היא אמירה מושחזת, אמנות המגויסת לזעקה בריש גלי. קשת יצרה דיוקנאות של שורת אנשי ציבור ואמנים מימי טרום המדינה ועד היום. הדיוקנאות עשויים אותיות זעירות במסורת של מיקרוגרפיה, צורת אמנות יהודית. הטקסט ממנו כתובות פניהם הם ציטוטים של אמירות גזעניות מובהקות לגבי אנשים […]

Accessibility