Monthly Archives: June 2018

לבי במטבח |My heart’s in the kitchen

0 ‘לבי במטבח’ המוצגת בבית אחותי היא מהתערוכות שלא מסוכן להעריך שההד שלהן לאורך השנים יהיה גדול מהיקפן הממשי .במבנה  הקטן ,מרכז תרבות בחלל חנות עמוס ספרים , פינות ישיבה ומזנון קטן ,עבודות של שולה קשת, פרווין שמואלי בוכניק, ואסתר … Continue reading

Posted in Evants, Uncategorized, ציור, צילום | Comments Off on לבי במטבח |My heart’s in the kitchen

עופר ללוש | ראש ויד| Ofer Lellouche | Head and Hand

0 בתערוכה מדודה, מדויקת, ללוש תוהה על מוות. “ראש ויד” מוקדשת לזכר דן ברגשטיין, אסיסטנט של ללוש והיא מנכיחה חשיבה ההופכת והופכת  במוות, שאינו נתפס לגמרי אל אף שהוא נוגע בכל אדם. ללוש, שהשכלה עמוקה ורחבה מהדהדת בעבודתו תמיד, מתבונן … Continue reading

Posted in פיסול ומיצב, ציור, צילום | Comments Off on עופר ללוש | ראש ויד| Ofer Lellouche | Head and Hand

דברי חפץ / תמר לצמן|Belonging / Tamar Latzman

0 בסוף הביקור ב”דברי חפץ”, בקומה העליונה של המרכז לאמנות דיגיטלית , ירדתי לקומה הראשונה לוודא שאין המשך נסתר. ליתר ביטחון גם שאלתי . התחושה של התחלה בלבד,  אינה באה על פתרונה. לצמן עוסקת במשלחת של אנ-סקי שיצא (יחד עם … Continue reading

Posted in וידיאו, צילום | Comments Off on דברי חפץ / תמר לצמן|Belonging / Tamar Latzman

סמדר שפי, החלון, אומנות ישראלית, אמנות ישראלית, Smadar Sheffi, The Window, Israeli Art